08/2021 – Ribnitz-Damgarten, Mecklenburg-Vorpommern – Hansa APZ 331